مرور برچسب

فرمانده ارشد امارت اسلامی

ملا مصطفی از فرماندهان ارشد امارت اسلامی در غور خبر پیوستنش به جبهه مقاومت را رد کرد

ملا مصطفی، یکی از فرماندهان مطرح امارت اسلامی در غرب افغانستان، گفته‌ها در باره‌ی پیوستنش را به "جبهه‌ی مقاومت" رد کرده و خود را سرباز امارت اسلامی خوانده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر رسانه‌ای مقام ولایت غور با نشر خبرنامه‌ای گفته…