مرور برچسب

فراغت سربازان

مانور نظامی سربازان تازه تعلیم دیده در فراه

بیش از 100 تن از سربازان لوای دوم فراه به مدت 45 روز تعلیمات نظامی و عقیدتی دیده و بعد از آموزش، فارغ شده‌اند. همچنان روز گذشته این نیروها در شهر فراه مانور نظامی راه اندازی کردند. به گزارش خبرگزاری وطن24، در یک دوره آموزشی 45 روزه 113 تن…