مرور برچسب

فاسدترین

اشرف غنی جزء فاسد ترین افراد سال 2021 جهان شد

سازمان گزارشدهی فساد و جرایم سازمان یافته نام اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را در کنار چند رهبر سیاسی دیگر کشورها در فهرست فاسدترین سیاستمداران سال 2021 قرار داده است. به گزارش خبرگزاری وطن24؛ بربنیاد این گزارش، برنده امسال جایزه…