مرور برچسب

فابریکات سنگ

فساد در حکومت پیشین نزدیک به 40 کارخانه سنگ را در هرات تعطیل کرده است

اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گویند حدود 40 فابریکه سنگ در شهرک صنعتی این ولایت از چند سال به این طرف مسدود‌ هستند. به گزارش خبرگزاری وطن24، بریالی غوثی، عضو رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می‌گوید که این فابریکه‌ها به…