مرور برچسب

غلبه بر ناامیدی

غلبه بر موج ناامیدی حاکم در کشور تنها از طریق مشارکت معنی‌دار مردم در پیشرفت کشور میسر است

علمای دینی در هرات با اشاره به نشست‌های اخیر بین مقامات امارت اسلامی و شماری از بزرگان اهل تشیع افغانستان در کابل، می‌گویند که تلاش مشترک برای توسعه و آبادانی کشور، سلاحیست که نقشه‌های دشمنان مردم افغانستان را خنثی می‌سازد. این گفته‌ها…