منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

غلام سخی حسینی

بزرگداشت از اولین سالگرد شهید غلام سخی حسینی در هرات

از اولین سالگرد سمونوال شهید غلام سخی حسینی، از فرماندهان جهاد مقدس مردم افغانستان و مدیر اسبق ترافیک هرات با اشتراک مجاهدین، فرهنگیان و همسنگران آن شهید گرامی داشت شد. آقای حسینی سال گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کرونا وفات کرد. به…

دوصد کارمند دولتی هرات گواهی‌نامه رانندگی گرفتند

اداره ترافیک هرات به 200 تن از کارمندان نظامی و ملکی ولسوالی انجیل این ولایت گواهی‌نامه رانندگی توزیع کرد. این گواهینامه‌ها پس از سپری شدن سه هفته دوره آموزشی به این افراد اهدا شده است. سمنوال غلام سخی حسینی، مدیر ترافیک هرات می‌گوید…