مرور برچسب

علوفه

مالداران غور علوفه حیوانی دریافت کردند

در پی خشک سالی‌های دوام دار در ولایت غور، ریاست زراعت این ولایت برای یک هزار خانواده‌ای بی‌بضاعت علوفه حیوانی توزیع کرد. به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالصمد صائب، مدیر پلان ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت غور گفت: این کمک‌ها برای یک هزار…