مرور برچسب

علم و دانش

در راه مبارزه با بی‌سوادی مصمم هستیم

اداره محلی هرات جهت کاهش بی‌سوادی در جامعه و رشد علم و دانش، جلسه‌ی کمیته ملی سواد را برگزار کرد. جلسه کمیته سواد ملی امروز سه شنبه (27 ثور) به رهبری والی هرات، رئیس معارف و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط در سالون نگارستان بهزاد برگزار…