مرور برچسب

علمی

ضرورت ارتقای دانشگاه‌های افغانستان؛ سیستم آموزشی از دانش محور به پژوهش محور ارتقا پیدا کند

همایش علمی تحت نام «نقش نهادهای اکادمیک در انکشاف جامعه» با حضور داشت استادان دانشگاه و مسئولان دولتی و شماری از دانشجویان در هرات برگزار گردید. در این همایش همچنان درمورد چگونه‌گی رشد دهی دانشگاه و مراکز آموزشی بحث شد. به گزارش…

دوازده ستاره قلم در ولایت هرات انتخاب شدند

اولین جشنواره علمی و آموزشی تحت نام ستاره قلم از سوی موسسه یاران شفاف برگزار گردید که نفرات برتر این برنامه از مسابقاتی که بین دانش آموزان مکاتب ولایت هرات صورت گرفته بود، انتخاب شده‌اند. عبدالبصیر نصرت، مسئول موسسه یاران شفاف به…