مرور برچسب

عدم دریافت معاش

داکتران شفاخانه حوزوی هرات: چهار ماه معاش دریافت نکردیم/به مشکل ما رسیدگی شود

کارمندان و داکتران شفاخانه حوزوی هرات به دلیل نپرداختن معاشات شان از چند ماه به این طرف دست به اعتراض زدند. به گزارش خبرگزاری وطن24، محمد رفیق صدیقی، یکی از پزشکان شفاخانه حوزوی هرات می‌گوید: داکتران این شفاخانه چهار ماه معاش و 9 ماه…