مرور برچسب

عبدالعزیز بیگ

بالامرغاب رکورد محاصره نیروهای دولتی را در غرب کشور شکست

عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: وضعیت قوای تحت محاصره در قرارگاه ارتش در مرکز بالامرغاب وخیم است و سربازان در اوج خستگی و درماندگی به سر می‌برند. به بیان وی، روحیه این نیروها برای ادامه اجرای وظیفه در…

امسال طالبان در بادغیس بی‌باکانه حمله می‌کنند

عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: با توجه به دستآوردهای اخیر طالبان در نقاط مختلف بادغیس، اعضای این گروه امسال تحرکات بی‌باکانه‌تری نسبت به قبل دارند. وی ادامه داد از ابتدای سال طالبان با هجوم به هر منطقه از…

فرماندهان کم‌تجربه نظامی جنگ بادغیس را باختند

عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: بیشتر فرماندهان ارگان‌های دفاعی و امنیتی در این ولایت کم‌تجربه هستند و همین موضوع سبب شکست‌های پی در پی نیروهای دولتی شده است. او ادامه داد در بیشتر مناطق جنگی افرادی در رهبری…

طالبان امسال تا توانستند در زمین‌های بادغیس تریاک کاشتند

این گروه هم اکنون در بسیاری از مناطق بادغیس در حال نیش زدن تریاک و آماده کردن آن برای برداشت حاصل هستند. عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: طالبان امسال به تناسب سال‌های پیش، به گونه گسترده‌تری در این ولایت…