مرور برچسب

عباس ستانکزی

عباس ستانکزی دومین محموله ترکمنستان را تحویل گرفت

دومین محموله کمک بشر دوستانه ترکمنستان به ارزش یک میلیون و 200 هزار دالر به مقامات افغانستان در مرز تورغندی هرات تسلیم شد. در برنامه تسلیم دهی این محموله، شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، شیراحمد عمار، مسئول وزارت خارجه در…