مرور برچسب

طرح تامین امنیت شاهراه هرات – غور توسط طالبان تسلیم شده

قرار است طالبان تسلیم شده هرات تا غور را تامین امنیت کنند

به تازگی این صحبت‌ها به میان آمده که افراد تسلیم شده طالبان، پس از این در چارچوب اردو و پولیس محلی فعالیت خود را آغاز کنند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: تمام نیروهای شامل عملیات که بیش از 50 شبانه روز را در مسیر…