مرور برچسب

ضعف روحیه دولت

با کسانی که درصدد تضعیف روحیه نیروهای دولتی‌اند برخورد می‌شود

مسئولان محلی غور می‌گویند در وضعیت بحرانی و جنگ، برخی‌ها با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در صدد تضعیف روحیه نیروهای امنیتی هستند. زلمی کریمی، سخنگوی والی غور به سایت خبری وطن24 گفت: برخی افراد با استفاده ازفرصت بحرانی جنگ و درگیری، در…