مرور برچسب

صنعت و صلح

ششمین نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات تحت نام “صلح و صنعت” برگزار شد

ششمین نمایشگاه محصولات تولیدی و صنایع داخلی افغانستان در ولایت هرات، امروز برگزار شد. در این نمایشگاه 200 غرفه ازتولیدات داخلی هرات به نمایش گذاشته شده است و برای 10 روز ادامه خواهد داشت. بازرگانان هرات می‌گویند در صورت که دولت حمایت…