مرور برچسب

صلح و وحدت

تقدیر شورای اخوت اسلامی هرات از دوچرخه سوارانی که پیام “صلح و وحدت” را تا کابل بردند

شورای اخوت اسلامی هرات از تیم دو چرخه سواران که تحت نام سفیران صلح و وحدت، پیام صلح و وحدت را از این ولایت به کابل رساندند تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری وطن24، سعید رضازاده، معاون شورای اخوت اسلامی هرات گفت: شش تن از اعضای تیم بایسکل…