مرور برچسب

شیوع گستترده کرونا در هرات

دو هزار بالون اکسیسجن برای مقابله با کرونا از ایران خریداری شده است

مسئولان صحت عامه هرات می‌گویند برای جلوگیری از کمبود آکسیجن در آینده دو هزار بالون آکسیجن از کشور ایران خریداری شده و به زودی به هرات خواهد رسید. قابل ذکر است که از 10 روز به این طرف کرونا در هرات افزایش پیدا کرده و این دلیل باعث شده تا…