پنج شنبه, ۱ عقرب , ۱۳۹۹ Thursday, 22 October , 2020
شورای علمای متحد افغانستان
طالبان دست از جنگ بردارند و صلح کنند 14 ژانویه 2019
شورای علمای متحد افغانستان:

طالبان دست از جنگ بردارند و صلح کنند

گفته شده جنگ فعلی افغانستان در منافع کشورهای بیرونی است و نمی‌تواند به سعادت کشورمان ختم شود.