مرور برچسب

شهید وحدت ملی

رُکن اساسی جهاد و مبارزه استاد مزاری (رح) آزادی و اتحاد در کشور بود

از بیست و ششمین سالیاد شهادت شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری در شهر هرات با حضور گسترده مردم گرامی داشت شد. قابل ذکر است که در این همایش محمد محقق، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سیاسی و امنیتی هم حضور داشت. به گزارش خبرگزاری وطن24، محمد…

شعار عدالت اجتماعی شهید مزاری دستور کار حکومت است

رییس جمهور غنی در پیامی به مناسبت سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی افغانستان گفت که شعار عدالت اجتماعی استاد مزاری دستور کار حکومت در پنج سال آینده خواهد بود. آقای غنی در یک پیامی به مناسبت 25مین سالیاد شهادت استاد…