منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

شهید استاد مزاری

شعار عدالت اجتماعی شهید مزاری دستور کار حکومت است

رییس جمهور غنی در پیامی به مناسبت سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی افغانستان گفت که شعار عدالت اجتماعی استاد مزاری دستور کار حکومت در پنج سال آینده خواهد بود. آقای غنی در یک پیامی به مناسبت 25مین سالیاد شهادت استاد…