مرور برچسب

شفاخانه نسائی ولادی

نبود شفاخانه نسائی ولادی در غور و چالش که برای حل آن اقدام می‌شود

به دنبال نبود شفاخانه‌ی نسائی و ولادی در ولایت غور مقامات محلی این ولایت می‌گویند برخی کارها برای ساخت آن صورت گرفته است. شفاخانه ولایتی غور با داشتن اضافه‌تر از 100 بستر، تا کنون بخش نسائی و ولادی ندارد. مولوی عبدلواحد حماس، سخنگوی…