مرور برچسب

سیدوحید قتالی

بازداشت چهار آدمربا توسط امنیت ملی هرات

مقامات محلی هرات از بازداشت چهار آدمربا در این ولایت خبر می‌دهند که در قالب دو گروه فعالیت داشتند. به گزارش وطن24، سید وحید قتالی، والی هرات در یک کنفرانس خبری گفت: "افراد بازداشت شده حدود یک ماه پیش یک جوان این شهر را اختطاف کرده بودند…

سیدوحید قتالی اول با داکتران دیدار کرد

سیدوحید قتالی، والی هرات اولین دیدار رسمی خود را با پزشکان این ولایت انجام داد. این دیدار نشان می‌دهد که والی جدید عزم جدی در ریشه کن کردن ویروس کرونا در هرات دارد. او در این دیدار که نماینده وزارت صحت عامه، رئیس صحت عامه هرات و سران…