مرور برچسب

سوء قصد

مولوی خداداد صالح از یک سوء قصد در هرات جان به سلامت برد

نزدیکان مولوی خداداد صالح، رئیس شورای عمومی علمای حوزه غرب افغانستان تائید می‌کنند که آقای صالح از یک حمله مسلحانه جان سالم برده است. جمعه‌گل رحمانی، از نزدیکان مولوی خداداد صالح، به سایت خبری وطن24 گفت: صبح امروز شنبه (26 سرطان) دو فرد…