پنج شنبه, ۸ حوت , ۱۳۹۸ Thursday, 27 February , 2020
سقوط دوباره ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس بالامرغاب به دست طالبان
طالبان از بالامرغاب بادغیس رد شدنی نیستند/ ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس را باز سقوط دادند 30 مه 2019

طالبان از بالامرغاب بادغیس رد شدنی نیستند/ ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس را باز سقوط دادند

طالبان بار دیگر موفق شدند ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس ولسوالی بالامرغاب بادغیس را سقوط داده و به کنترل خود درآورند.