یکشنبه, ۱۹ ثور , ۱۴۰۰ Sunday, 9 May , 2021
سرپرست اتاق های تجارتی
تا یک هفته راه باز نشود فاجعه در راه خواهد بود/افزایش ۳۰ درصدی بهای مواد غذایی در هرات 08 آوریل 2021
سرپرست اتاق‌های تجارت هرات؛

تا یک هفته راه باز نشود فاجعه در راه خواهد بود/افزایش ۳۰ درصدی بهای مواد غذایی در هرات

هرات در یک نشست خبری از افزایش"30 درصدی" بهای مواد غذایی و نفتی طی یک هفته گذشته ابراز نگرانی کرده و خواهان باز شدن راه به روی موترهای باربری شدند.