سه شنبه, ۲۱ عقرب , ۱۳۹۸ Tuesday, 12 November , 2019
سرویس خبری
بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۲۰ عقرب ۱۳۹۸ ۲۰ عقرب ۱۳۹۸

بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۲۰ عقرب ۱۳۹۸

این سرویس خبری توسط سید غفور هاشمی تهیه و ترتیب داده شده است.

بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۱۶ عقرب ۱۳۹۸ ۱۶ عقرب ۱۳۹۸

بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۱۶ عقرب ۱۳۹۸

این سرویس خبری توسط یحیی فولادی تهیه و ترتیب داده شده است.

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – دوازدهم عقرب ۱۳۹۸ ۱۲ عقرب ۱۳۹۸

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – دوازدهم عقرب ۱۳۹۸

این بسته خبری توسط علی جوادی تهیه و ترتیب داده شده است.

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – نهم عقرب ۱۳۹۸ ۰۹ عقرب ۱۳۹۸

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – نهم عقرب ۱۳۹۸

این بسته خبری توسط علی جوادی تهیه و ترتیب داده شده است.

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – هشتم عقرب ۱۳۹۸ ۰۸ عقرب ۱۳۹۸

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – هشتم عقرب ۱۳۹۸

این بسته خبری توسط یحیی فولادی تهیه و ترتیب داده شده است.

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – هفتم عقرب ۱۳۹۸ ۰۷ عقرب ۱۳۹۸

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – هفتم عقرب ۱۳۹۸

این بسته خبری توسط علی جوادی تهیه و ترتیب داده شده است.

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ششم عقرب ۱۳۹۸ ۰۶ عقرب ۱۳۹۸

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ششم عقرب ۱۳۹۸

این بسته خبری را یحیی فولادی تهیه و ترتیب داده است.

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – چهارم عقرب ۱۳۹۸ ۰۴ عقرب ۱۳۹۸

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – چهارم عقرب ۱۳۹۸

این سرویس خبری توسط علی جوادی، تهیه و ترتیب داده شده است.

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – دوم عقرب ۱۳۹۸ ۰۲ عقرب ۱۳۹۸

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – دوم عقرب ۱۳۹۸

علی جوادی، این بسته خبری را از غرب افغانستان تهیه و ترتیب داده است.

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – یکم عقرب ۰۱ عقرب ۱۳۹۸

سرویس خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – یکم عقرب

این سرویس خبری توسط علی جوادی تهیه و ترتیب داده شده است.