مرور برچسب

سرمایه گذاران

انتقاد تاجران از برنامه روند نوبت داخلی؛ ادامه این روند تجارت افغانستان را به رکود بزرگ رو به رو…

تاجران و سرمایه گذاران ولایت هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان در نشستی از برنامه روند نوبت داخلی انتقاد کرده و خواستار حل این موضوع از سوی مسئولان امارت اسلامی شدند.

در صورت حمایت حکومت خودکفایی اقتصادی کشور نزدیک است

رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات گفته است که با تامین بودن امنیت در افغانستان و همبستگی مردم می‌توان به خودکفایی اقتصادی در زودترین فرصت دست یافت. او این صحبت‌ها را در برنامه‌ای همدلی و عیدی با حضور شماری از مقامات و تاجران و صنعتگران…

گفتگوی آنلاین مقامات مرکز و مسئولان اتاق تجارت هرات جهت رفع چالش‌های اقتصادی و حمایت از سکتور خصوصی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می‌گوید بخاطر بررسی و برداشتن چالش‌های فراه راه تاجران و سرمایه گذاران، نشست آنلاین با حضور معاون رئیس الوزرای کشور و دیگر مقامات مرکزی کشور راه اندازی شد. به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر رسانه‌ای اتاق تجارت…