مرور برچسب

سخنگوی طالبان منشور به نشر رسیده را رد کرد

ما منشوری نداریم که ارائه بدهیم/خبر رد است

منشور طرز حکومتی طالبان که در رسانه‌ها پخش شده بود، توسط سخنگوی این گروه رد شد. این منشور رد شده بر امارت اسلامی و پرچم سفید تاکید داشت. به گزارش خبرگزاری وطن24، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در خبرنامه ای گفته است: "این اوراق هیچ…