مرور برچسب

سخنرانی

جشنواره گل عناب مانند گذشته و با حضور هزاران تن در فراه برگزار شد

جشنواره مشاعره عنعنوی سالانه "عناب گل" در ولایت فراه با اشتراک هزاران تن از جمله شخصیت‌های مهم این ولایت و مهمان‌های خارج از کشور برگزار گردید. در این جشنواره به موضوعات فرهنگی پرداخته و شاعران و سخنران در این برنامه شعرسرایی و سخنرانی…

اولین سخرانی ویدیویی سرپرست وزارت دفاع

اولین سخنرانی ویدویی ملایعقوب فرزند ملاعمر بنیانگذار امارت اسلامی در شفاخانه نظامی سردارداودخان، منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری جمهور، ملایعقوب در این سخنرانی بر سرمایه گذاری روی شفاخانه به منظور جلوگیری از مسافرت افغان‌ها به کشورهای…