مرور برچسب

ستوده

ستوده فروتن، دختری از هرات که از آرزوهایش برای تحصیل می‌گوید!

انتظارات برای بازشدن صنف‌های دخترانه هفتم تا دوازدهم در ولایت هرات همچنان وجود دارد. شماری از اهالی مراکز آموزشی می‌گویند جامعه آموزش یافته به مراتب می‌تواند پیشرفته‌تر باشد و زمینه تربیت نسل بعدی را مطلوب فراهم کند. در همین حال شماری…