مرور برچسب

ستانکزی

شیر محمد عباس ستانکزی به هرات سفر کرد

اداره محلی هرات از سفر شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه کشور در راس یک هیات به این ولایت خبر داده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، طبق خبرنامۀ اداره محلی هرات، شیر محمد عباس ستانکزی در راس یک هیات به ولایت هرات سفر کرده است.…