مرور برچسب

سازمان پناهجویان ملل متحد

ادامه کمک‌ها برای خانواده‌های نیازمند در ولسوالی‌های فراه

اداره مهاجرین فراه به همکاری سازمان پناهجویان ملل متحد برای 50 خانواده نیازمند، کمک نقدی 255 دالری انجام داده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد با حمایت دفتر ساحوی CHA و همکاری مولوی محمد نقی "تندر عثمانی" رئیس…