مرور برچسب

ساخت سرپناه

برای ۱۵۰۵ فامیل متضرر در غور سرپناه ساخته می‌شود

مقامات محلی غور می‌گویند که برای ۱۵۰۵ خانواده‌ای متضرر از آسیب‌های طبیعی و خشک‌سالی سرپناه ساخته می‌شود. مولوی عبدالواحد حماس، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت که این پروژه از سوی موسسه جهانی "افغان‌اید" و به همکاری ریاست مهاجرین…