مرور برچسب

زنبور عسل

گزارش تصویری از فارمداران زنبور عسل

فارمداران زنبور عسل در هرات می‌گویند تولید عسل فارم‌های شان نسبت به سال گذشته افزایش چند برابری داشته است. آنان بیان کردند افزایش میزان تولیدات عسل را به دلیل افزایش بارندگی و همچنان بستر سرسبز هرات عنوان کردند.…

افزایش چند برابری تولیدات عسل در ولایت هرات

فارمداران زنبورعسل در هرات می‌گویند تولید عسل فارم‌های شان نسبت به سال گذشته افزایش چند برابری داشته است. عبدالقدیر حبیبی، یکی از زنبورداران هرات به خبرگزاری وطن24 می‌گوید: "سه فارم زنبورعسل در سه ولسوالی مختلف این ولایت دارد که تعداد…