پنج شنبه, ۱۶ ثور , ۱۴۰۰ Thursday, 6 May , 2021
زمینه آموزش و فراگیری از سوی کار و امور اجتماعی هرات و موسسات همکار برای صدها کودک نیازمند
اداره کار و امور اجتماعی هرات ۹ هزار کودک کارگر و نیازمند را سرشماری کرده است 26 ژوئن 2019
در همایش روز جهانی کودک و استرداد استقلال افغانستان؛

اداره کار و امور اجتماعی هرات ۹ هزار کودک کارگر و نیازمند را سرشماری کرده است

ریاست کار و امور اجتماعی هرات در همایش روز جهانی کودک و استرداد استقلال افغانستان، از ثبت 9 هزار کودک کارگر و نیازمند در این ولایت خبر داد.