مرور برچسب

زلزله

سازمان ملل: برای بازسازی زیرساخت‌های مناطق زلزله‌زده هرات 400 میلیون دالر نیاز است

سازمان ملل متحد می‌گوید که یافته‌های گزارش «ارزیابی نیازسنجی‌ پس از فاجعه» نشان می‌دهد که برای بازسازی زیرساخت‌های اساسی در مناطق زلزله‌زده‌ هرات به ۴۰۲.۹ میلیون دالر بودجه نیاز است.