مرور برچسب

زبان فارسی

هند در پی شکوفایی زبان فارسی

رئیس دانشگاه اسلامی «علیگر» کشور هند اعلام کرده زبان فارسی به عنوان میراث بشریت در این کشور باقی و شکوفا می‌شود.

اسیر هروی، شاعر و نویسنده مشهور هراتی درگذشت

اسیر هروی شاعر نام‌دار، نویسنده مشهور و یکی از پیشکسوتان هنر طنزپردازی در هرات وفات کرده است. غلام حیدر اسیر هروی، بیش‌تر عمرش را صرف پاس‌داری و صیانت از فرهنگ و زبان فارسی و حفظ واژه‌های رایج در هرات کرده است. از او به عنوان هرات…