یکشنبه, ۱۹ ثور , ۱۴۰۰ Sunday, 9 May , 2021
زاد روز خواجه عبدالله انصاری
بزرگداشت از یک و هزار و پانزدهمین زادروز خواجه عبدالله انصاری در هرات 04 مه 2021

بزرگداشت از یک و هزار و پانزدهمین زادروز خواجه عبدالله انصاری در هرات

از یک هزار و پانزدهمین زادروز خواجه عبدالله انصاری در آرامگاه این شخصیت علمی با حضور والی هرات و شماری از فرهنگیان ولایت هرات گرامی داشت شد.