مرور برچسب

ریاست مخابرات غور

جمع‌آوری سیم کارت‌های غیر راجستر شده در غور

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در صحبتی به خبرگزاری وطن24 گفت: "از چندین سال به اینطرف شبکه‌های مخابراتی در غور در خدمت مردم قرار گرفته زمینه مکالمات آسان را فراهم نموده اما عده‌ای از سودجویان جهت منفعت شخصی‌شان سیم کارت‌ها را به گونه‌ای به…