مرور برچسب

ریاست امور زنان

صحبت‌های جنجالی آمر بانک خون هرات بر علیه ریاست امور زنان

این برنامه اهدای خون روز گذشته در بانک خون هرات برگزار شد. فرهاد ترابی می‌گوید: "سه ساعت وقت ما را گرفتند و تنها 10 پاکت خون جمع آوری شد؛ در این مدت تعداد زیادی از مردم که نیازمند خون بودند، منتظر ماندند." این مسئول در بانک خون هرات…

ریاست امور زنان هرات کمپاین اهدای خون راه‌اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری وطن24، انیسه سروری، رئیس امور زنان هرات می‌گوید: "هدف از این کمپاین خون دادن و کمک به نیروهای امنیتی کشور و همکاری به زایشگاه این شفاخانه می‌باشد." وی افزود کمپاین راه‌اندازی شده برای یک هفته ادامه داشته و ده تن از…