مرور برچسب

رونالد کوبیا

برای مبارزه با کرونا در افغانستان آتش بس فوری با طالبان مهم است

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان خواهان برقراری فوری آتش‌بس برای مبارزه با کرونا در افغانستان شده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که برای کمک بهتر به مبارزه با ویروس کرونا، باید آتش بس کامل در کشور برقرار…