جمعه, ۶ ثور , ۱۳۹۸ Friday, 26 April , 2019
روغن کنجد
عکسی از قدرت حمیدی – صنعت کهن خراسگری در هرات ۲۳ جدی ۱۳۹۷

عکسی از قدرت حمیدی – صنعت کهن خراسگری در هرات

سال‌ها پیش در هرات بیشتر از ۶۰ کارگاه تولید روغن کنجد فعالیت داشت اما حالا تنها چند کارگاه محدود فقط باقی مانده است.