مرور برچسب

رود هریرود

تکمیل بند پاشدان و اعمار بند بزرگ کبدان در هرات

مسئولان حوزه دریایی مرغاب – هریرود بیان کردند که با اختصاص یافتن بودجه در اولین قدم بند پاشدان ولایت هرات را تکیمل و بعد از آن بند جدید کبدان در این ولایت برای مدیریت آب‌ها اعمار خواهند کرد. مولوی سردارعلی مزمل، رئیس حوزه فرعی دریایی…