مرور برچسب

رهبری جدید

صندوق حمایت از خبرنگاران با رهبری جدید احیا شد

صندوق حمایت از خبرنگاران با میکانیزم و رهبری جدید به عنوان یک شخصست حقوقی مستقل دوباره احیا شد. به گزارش سایت خبری وطن24؛ سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز چهارشنبه (9 سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفت که احیای مجدد صندوق ملی حمایت…