مرور برچسب

رشوه

در سه رویداد جداگانه در هرات، سه سارق دستگیر و 290 هزار افغانی پول رشوه به صاحبش پس داده شد

فرماندهی امنیه هرات از تسلیم دهی "290" هزار افغانی و یک عراده موتر به مالک اصلی آن خبر می‌دهد. این مقدار پول و موتر چندی قبل توسط دو تن از کارمندان ریاست برق هرات رشوه گرفته شده بود. به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر فرماندهی امنیه هرات در…

دو تن در هرات در پیوند به دریافت رشوه بازداشت شدند

فرماندهی امنیه هرات از بازداشت دو تن در پیوند به اخد سه صد و هشتاد هزار افغانی رشوه از مالک یک شرکت خصوصی خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه‌ای که دفتر فرماندهی امنیه هرات به رسانه‌ها فرستاده، آمده: از نزد این افراد "دو صد و…