مرور برچسب

رئیس شورای عالی صلح

غنی به عبدالله رئیس شورای عالی صلح را پیشنهاد کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور بار دیگر ریاست شورای عالی صلح کشور را به عبدالله عبدالله، رییس اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که آقای غنی با میررحمان رحمانی رییس و هیات اداری مجلس…