مرور برچسب

رئیس جدید شورای اخوت

تغییر تشکیلات شورای اخوت اسلامی هرات/رفع تقابل و تقریب دیدگاه‌ها بین مذاهب اسلامی از فعالیت‌های عمده…

اعضای رهبری  شورای اخوت اسلامی هرات هم‌زمان با تغییرات در سطح رهبری این مرکز اخوتی در این ولایت می‌گویند فعالیت‌ها و برنامه‌های شورای اخوت اسلامی در راستای رفع تقابل و تقریب دیدگاه‌ها بوده و در این راستا نتایجی خوبی به دست آمده است.…