مرور برچسب

رئیس امر به معروف و نهی از منکر

 تلویزیون وطن24 – شفاف سازی رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات در رابطه با رستورانت‌ها…

تلویزیون وطن24 - شفاف سازی رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات در رابطه با رستورانت‌ها و پارک‌ها رئیس امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات گفته که رسانه‌ها کوشش کنند تا واقعیت‌ها و خبرهای رسمی را منتشر کنند. وی بیان کرده که…