مرور برچسب

رئیس ازلاعات و فرهنگ

تلویزیون وطن24 – حقانی: مردم دنبال شایعات نروند و به حکومت رجوع کنند

رئیس اداره فرهنگ هرات می‌گوید که مردم دنبال شایعات نروند و در صورت بروز هرنوع واقعه‌ی به ادارات حکومتی مراجعه کنند. آقای حقانی تاکید می‌کند که شماری‌ها امنیت به وجود آمده زیر پرچم امارت اسلامی را برنمی‌تابند و دست به نشر شایعه بی‌اساس…