مرور برچسب

دیوان عالی آمریکا

لغو آزادی سقط جنین در آمریکا و واکنش‌های گسترده به این حکم

دیوان عالی آمریکا روز گذشته بر خلاف حق زنان برای سقط جنین که از ۵۰ سال پیش در قانون اساسی این کشور تصریح شده بود، رأی داد. به گزارش خبرگزاری وطن24، بین‌الملل – حکم دیوان عالی آمریکا به هر یک از ایالت‌ها اختیار می‌دهد قوانین خود برای…